Local Heads

Local Heads
S.no Name Subject Mobile
1. Dr. Rashmi Agrawal Mathematics 9887148345
2. Dr. Pankaj Nagar Statistics 9829747544
3. Dr. Kavita Karodia Home Science 9414258059
4. Dr. Uma Mittal Psychology 9928860846
5. Dr. MahipalSihag Geography 9413335877
6. Dr. Renu Vyas Hindi 9413887224
7. Dr. Khursheed Naqvi Urdu & Persian 9314737894
8. Dr. Nidhi Singh English 9414446585
9. Dr. Monica Rao Sociology 9610164606
10. Dr. Mamta Yadav History 9314445408
11. Dr. Vinita Nair Philosophy 9351506463
12. Dr. D. Sudhir Public Administration 9251865555
13. Ms. Reetika Garg Drawing & Painting 9602159547
14. Mr. Kapil Sharma Dramatic 9251555501
15. Dr. Anshu Bhardwaj Economics 9929110131
16. Dr. Pramila Jain ABST 9782474375
17. Dr. Krishna Gupta EAFM 9950501423
18. Dr. Bindu Jain Bus. Administration 9602562244
19. Dr. Soumna Datta Botany 9928438720
20. Dr. Anuradha Singh Zoology 9829180187
21. Dr. C.L. Khandelwal Chemistry 9414078089
22. Dr. J.S. Saini Physics 9414323295
23. Dr. AnshuVerma Music 9829250335
24. Dr. Sunita Sharma KD Sanskrit 9828133893
25. Dr. Geeta Lamba Physical Education 8440961883
26. Dr. Sangeeta Gupta BBA 9414049737
27. Dr. Pankaj Nagar BCA 9829747544
28. Dr. Kumkum Rathore B.Com SFS 9414782146
29. Dr. Meena Jain B.A. SFS 9352628341

Map