Localheads

Local Heads
S.no Name Subject Mobile
1. Dr. Shushila Choudhary Mathematics 8947942537
2. Dr. Pankaj Nagar Statistics 9829747544
3. Dr. Sunita Agarwal Home Science 9829010552
4. Dr. Rashmi Choudhary Psychology 9610962399
5. Dr. Poornima Mishra Geography 9828185300
6. Dr. Renu Vyas Hindi 9413887224
7. Dr. Khursheed Naqvi Urdu & Persian 9314737894
8. Dr. Nidhi Singh English 9414446585
9. Dr. Rashmi Jain Sociology 2361759/9414203434
10. Dr. Archana Pareek Political Science 9414870594
11. Dr. Nikee Chaturvedi History 9414796730
12. Dr. Arvind Vikram Singh Philosophy 9460389042
13. Ms. Daisy Sharma Public Administration 8387937150
14. Ms. Reetika Garg Drawing & Painting 9602159547
15. Mr. Kapil Sharma Dramatic 9251555501
16. Dr. Meeta Mathur Economics 9414672766
17. Dr. Pramila Jain ABST 9782474375
18. Dr. Ranjana Jain EAFM 2751055/9828020627
19. Dr. Garima Saxena Bus. Administration 2374460/9460117028
20. Dr. R.D. Agrawal Botany 9799447675
21. Dr. Neena Nair Zoology 9928141369
22. Dr. Vineeta Khatri Chemistry 9414441362
23. Dr. M. K Mishra Physics 9414323302
24. Dr. O.N.Vyas Music 9413333830
25. Dr. Sunita Sharma KD Sanskrit 9828133893
26. Dr. Geeta Lamba Physical Education 8440961883
27. Dr. Sangeeta Gupta BBA 9414049737
28. Dr. Pankaj Nagar BCA 9829747544
29. Dr. Kumkum Rathore B.Com SFS 9414782146
30. Dr. Meena Jain B.A. SFS 9352628341

Map