Local Heads

Local Heads
S.no Name Subject Mobile
1. Dr. Rashmi Agrawal Mathematics 9887148345
2. Dr. Pankaj Nagar Statistics 9829747544
3. Dr. Kavita Karodia Home Science 9414258059
4. Dr. Uma Mittal Psychology 9928860846
5. Dr. MahipalSihag Geography 9413335877
6. Dr. Renu Vyas Hindi 9413887224
7. Dr. Khursheed Naqvi Urdu & Persian 9314737894
8. Dr. Nidhi Singh English 9414446585
9. Dr. Monica Rao Sociology 9610164606
10. Dr. Archana Pareek Political Science 9414870594
11. Dr. Mamta Yadav History 9314445408
12. Dr. Vinita Nair Philosophy 9351506463
13. Dr. D. Sudhir Public Administration 9251865555
14. Ms. Reetika Garg Drawing & Painting 9602159547
15. Mr. Kapil Sharma Dramatic 9251555501
16. Dr. Anshu Bhardwaj Economics 9929110131
17. Dr. Pramila Jain ABST 9782474375
18. Dr. Krishna Gupta EAFM 9950501423
19. Dr. Bindu Jain Bus. Administration 9602562244
20. Dr. Soumna Datta Botany 9928438720
21. Dr. Anuradha Singh Zoology 9829180187
22. Dr. C.L. Khandelwal Chemistry 9414078089
23. Dr. J.S. Saini Physics 9414323295
24. Dr. AnshuVerma Music 9829250335
25. Dr. Sunita Sharma KD Sanskrit 9828133893
26. Dr. Geeta Lamba Physical Education 8440961883
27. Dr. Sangeeta Gupta BBA 9414049737
28. Dr. Pankaj Nagar BCA 9829747544
29. Dr. Kumkum Rathore B.Com SFS 9414782146
30. Dr. Meena Jain B.A. SFS 9352628341

Map