vice principal


Dr. Rashmi JainDr. Alka SharmaDr. Neena NairDr. Bindu JainDr. Khursheed Jahan Naqvi
BBA Coordinator

Dr. Bindu Jain

9602562244

BCA Coordinator

Dr. Nupur Mathur

9414445951

B.Com (SFS) Coordinator

Dr. Abha Jain Nagawat

9414344788

Map